VÍTAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI Elektro Bohemia, s.r.o.

Úvodná stránka»O spoločnosti»rozsah činnosti

Elektroinštalácie:

Elektrická požiarna signalizácia

 • významná časť činnosti našej spoločnosti
 • pre našich klientov zabezpečujeme ochranu objektov systémami Zettler, Lites, Aritech, Esser, Cerberus
 • spoločnosť vlastní oprávnenie k projekcii, montáži a revíziám týchto systémov
 • vykonávame zhotovenie pravidelných kontrol a revízií zariadení nami montované zariadenia následne pripojujeme na pulty centrálnej ochrany objektov, aby bola zaistená ochrana majetku po celých 24 hod. denne 365 dní v roku.

Elektrická zabezpečovacia signalizácia

 • zaisťuje návrhy a montáže uvedeného zariadenia a prvkov v plnej šírke
 • súčasťou našej ponuky sú ústredne, klávesnice a náhradné diely k ústredniam, detektory dymu, teploty a zaplavenia, nástražné prostriedky pre skrytú montáž, komunikátory, sirény a ďalšie komponenty v oblasti EZS
 • špecializujeme sa na inštaláciu zariadení DSC, GALAXY, ARITECH a ESSER
 • zaisťujeme pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany POLICIE SR, súkromných bezpečnostných agentúr, alebo podľa priania zákazníka. Spôsoby a možnosti pripojenia na PCO sú riešené vždy podľa možností v mieste inštalácie.

Zariadenia priemyslovej televízie

 • ďalšia časť zo zostavy zariadení na ochranu objektov - kamerové a monitorovacie systémy pozostávajúce z kamier, multiplexerov, monitorov a ďalších komponentov, napr. pre dlhodobé nahrávanie činností na sledovaných miestach
 • systémy sa využívajú nielen na doplnenie zariadení EZS, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov
 • navrhované systémy sú zložené z komponentov popredných svetových výrobcov (PHILIPS, SONY, PANASONIC, GRUNDIG a pod.)
 • systémy sú navrhované vždy podľa miestnych podmienok, požiadaviek zákazníka a spôsobov prevádzky.

Prístupové systémy

 • Systémy slúžia k blokovaniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov
 • patria sem el. zámky ovládané elektronicky cez čiarové kódy, čipy a pod, kontrola pochôdzky strážnej služby, kedy je ich pochôdzka kontrolovaná pomocou snímačov rozmiestnených po objekte. Tieto sú vyhodnocované cez PC, kde sa dá spätne zistiť o koľkej a na akom mieste sa strážna služba pohybuje.

Telekomunikačné zariadenia

 • významnú činnosť tvorí i výstavba telekomunikačných zariadení
 • tieto dodávame pre zákazníkov na "kľúč", to znamená, že dodávka je vrátane tel. ústredne, kabeláže, dodávky telefónnych aparátov
 • telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic
 • pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov týchto ústrední
 • servis týchto ústrední je zaistený diaľkovo pomocou modemovej linky.

Ozvučenie

 • komplexné služby od projektu po realizáciu vrátane akýchkoľvek dodávok ozvučenia.
 • jedná sa o ozvučenie väčších plôch, napr. markety alebo výrobné haly
 • spolupracujeme predovšetkým s firmou Philips od ktorej dodávame ozvučovacie ústredne, zosilňovače, mikrofóny a reproduktory
 • v prípade požiadaviek môžeme ponúknuť návrh ozvučovacieho zariadenia pre daný objekt.

Meranie a regulácia

 • od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávky, montáže, uvedenie do prevádzky, až po servis zariadení
 • technológie plynových kotolní, parných a teplovodných výmenníkových staníc, vzduchotechnické zariadenia, chladiace zariadenia a pod.
 • špecializujeme hlavne na výrobky švajčiarskej firmy SAUTER, Siemens
 • dodávky vrátane softwarového vybavenia podcentrál. V prípade väčších celkov dodávame centrálne riadiace pracovisko tvorené osobným počítačom IBM-PC kompatibilným so špeciálnym software DIRIGO, ktorý umožňuje vizualizáciu riadeného procesu najčastejšie vo forme technologickej schémy zariadení. Vybudovanie centrálneho riadiaceho pracoviska umožní okamžitý prehľad o funkcii sledovaného zariadenia, ovládanie zariadenia, ručné zásahy do činnosti zariadenia, diaľkové nastavovanie parametrov regulácií, zaznamenávanie histórie systému na pevný disk počítača a na tlačiareň a pod
 • okamžitý odborný zásah do riadiaceho systému a to bez nutnosti výjazdu nášho servisného pracovníka.