VÍTAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI Elektro Bohemia, s.r.o.

Úvodná stránka»O spoločnosti»história firmy

Spoločnosť Elektro Bohemia, s.r.o. bola založená v roku 2006 v Dubnici nad Váhom. Činnosť spoločnosti je zameraná na dodávku silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov. Dodáva technologické zariadenia vysokej technickej úrovne s dôrazom na vlastné firemné know - how. Firma je pripravená riešiť najnáročnejšie úlohy s presným aplikovaním podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na technické, cenové a kvalitatívne požiadavky. Veľký dôraz je kladený na projektovú prípravu, záručnú a pozáručnú servisnú činnosť a poradenský servis.

Za naše výhody považujeme nespočetné skúsenosti našich pracovníkov, profesionalitu a kvalitu, vedomostný manažment, systémovú integráciu optimálnych myšlienok, produktov a procesov v prospech klienta a jeho potrieb a v neposlednom rade spokojnosť zákazníka.