VÍTAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI Elektro Bohemia, s.r.o.

Úvodná stránka
10.11.2009

Kúpime pozemok v okolí Dubnice n/V, Trenčína:

1. Rovinatý terén s rozlohou 1 ha a viac, južná, juhozápadná orientácia
2. 22 kV vedenie elektrickej siete na pozemku, alebo v blízkosti
3. Bonita pôdy BPEJ 5, 6, 7, 8 4. nie pásmo zvýšenej ochrany
5. súčasná, alebo potencionálna zóna ľahkého priemyslu podľa miestneho územného plánovania
6. prístup po spevnenej cestnej komunikácii
7. súhlas majiteľa, obce s výstavbou fotovoltickej elektrárne
8. cena 0,50€ - 1€ alebo dohodou